Our Office
123 Street, Benifato, Spain
Phone
+32479861919

PRIVACY BELEID

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij, Kattenadvies iVZW gevestigd te 8400 Oostende, troonstraat 60/107, ingeschreven als Internationale Non-profit organisatie onder registratienummer 0643.971.914, wijden ons toe om alleen informatie over u te verzamelen die kritisch is voor het aanbieden van en het verbeteren van onze organisatie en diensten voor u die voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt op Kattenadvies iVZW, wanneer u zich toegang verschaft tot één van onze websites, mobiele toepassingen en producten, of deze op wat voor manier dan ook gebruikt. Indien u met één van onze medewerkers spreekt, of wanneer u anderszins contact met onze (gezamenlijk "diensten & leden afdeling") heeft. Dit beleid geldt ook voor de informatie die we verzamelen als U zich niet heeft aangemeld voor onze diensten, maar als U betalingstransacties uitvoert via onze Diensten.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze website. Wij raden u aan door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als wij materiële veranderingen in dit Privacybeleid doorvoeren zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail, of een melding plaatsen wanneer u inlogt op onze website, of wanneer u een van onze mobiele applicaties opent. (nog niet van toepassing) Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dient u alle voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren.

1.Verzamelen van informatie over u

1.1. Wanneer u zich registreert voor een Kattenadvies iVZW ("Lidmaatschap"), dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u, zoals uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verzamelen we informatie over uw huisdieren en hun geschiedenis. Ook de gegevens die we verzamelen via de vragenlijst "Gedragsconsult" behoort tot deze verzameling.

1.2. Voor het gebruik van geldtransaties die u uitvoert bewaren we uw bankgegevens.

1.3. Voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden kunnen we van tijd tot tijd andere informatie verzamelen wanneer u zich registreert, met inbegrip van uw voorkeuren en interesses.

1.4. Wanneer u onze website of een van onze mobiele applicaties gebruikt is het mogelijk dat we automatisch informatie verzamelen, inclusief maar zonder beperking, uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, id voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoek datum en tijd, en uw bezoek gedrag.

2.Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken informatie over u verzameld om onze Diensten goed uit te kunnen voeren en alle relevante informatie voor optimalisatie van ons ledenbestand.

2.2. We kunnen ook van informatie, verzameld over u, gebruik maken met het oog op het verbeteren en te personaliseren van onze Diensten. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden op onze mobiele applicaties die specifiek zijn voor uw lidmaatschap in schakelen.

2.3. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om met u te communiceren over het nieuws en updates van onze Diensten, om u te informeren over eventuele acties, donaties, samenwerkingsverbanden met andere organisaties wereldwijd

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie via cookies en web beacons (zie hoofdstuk 8 voor meer informatie) gebruiken als analyse-tool en om gebruiksgedrag te meten, en voor handelingen die relevant zijn voor de goede werking van onze organisatie en de toelevering van onze diensten.

2.5. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en voor het onderzoeken van en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten, en voor andere doeleinden in verband met onze dienstverlening.

3.Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u verzamelde informatie met elk lid binnen onze organisatie delen. Deze gegevens worden onderling overgedragen om u een volledige service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden: ledenondersteuning en interne verificatie.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die taken uitvoeren namens ons voor u, waaronder de preventie van fraude en via verificatie door service-aanbieders, verenigingen en andere entiteiten laten verwerken van de data die deel uitmaken van de organisatie.

3.3. We kunnen ook informatie over u delen met derden die we als partner hebben voor reclame campagnes, verwervingscampagnes, donatie programma's en speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten in verband met onze dienstverlening wereldwijd.

3.4. We kunnen verzamelde informatie over u onthullen aan derden in verband met eventuele fusie of ontbinding van een deel van onze organisatie.

3.5. We kunnen over u verzamelde informatie openbaren als noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving. We genoodzaakt zijn de veiligheid of integriteit van onze werking moeten beschermen, en om onze rechten te beschermen.

3.6. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze werking en in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4.Internationaal overdragen van informatie

4.1. We kunnen informatie over u verzameld overdragen aan leden van onze organisatie en derden die namens ons zich bevinden in landen buiten Europa. Landen buiten Europa bieden niet altijd in dezelfde mate bescherming van de over u verzamelde gegevens, al zullen we ten alle tijden doorgaan met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998.

5.Data Security

5.1. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wanneer u wordt aangemeld bij uw account, is alles op internet communicatie beveiligd met Secure Socket Layer ("SSL") technologie met hoge 128bit encryptie.

5.2. Dit hoge niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiliging praktijken zelf ook volgt, en nooit uw Account of login-gegevens deelt met andere personen. Als u denkt dat een van uw Account inloggegevens zijn blootgesteld, kunt u uw wachtwoord op elk moment wijzigen via onze website of mobiele applicatie, maar u moet ook direct contact opnemen met de klantenservice. (toekomst)

5.3. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij echter strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6.Behoud

6.1. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een periode van ten minste tien (10 ) Jaar na beëindiging van uw lidmaatschap. Zo niet, behouden wij ons het recht om te verwijderen en te vernietigen alle verzamelde over u bij de beëindiging van uw leden informatie, tenzij u anders aangeeft.

7.Cookies & Web Beacons

7.1. Wij gebruiken een aantal cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

7.2. We kunnen cookies en web beacons gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) Om onze diensten te personaliseren naar u als individu en op maat onze diensten aan u aan te bieden op basis van de voorkeuren die u kunt kiezen, (ii) om de doeltreffende werking van onze website en applicaties te vergemakkelijken; (iii) voor statistische doeleinden en om toezicht te houden welke pagina's of functies gebruikers nuttig is of niet vinden, (iv) om u te identificeren voor een Leden-account - login en om u te helpen bij het opnieuw instellen uw wachtwoord; (v) om te helpen bij het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals wetgeving en de verplichtingen voor fraudebestrijding, en te voorkomen dat uw account wordt gekaapt, of (vi) om ons in staat stellen om te linken naar onze organisatie ' websites.

7.3. Sommige cookies kunnen niet worden gerelateerd aan Kattenadvies iVZW. Wanneer u een pagina bezoekt op onze website met inhoud die is ingesloten van bijvoorbeeld YouTube of Facebook,Googlr, Twitter, kunnen cookies worden opgeslagen op de computer van deze websites. We hebben de verspreiding van dergelijke cookies van derden niet te controleren en u moet deze websites van derden zelf controleren voor meer informatie over deze cookies en hun Privacybeleid.

7.4. De cookies of web beacons zullen ons nooit in staat stellen om toegang te krijgen tot alle andere informatie over u op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat dan de informatie die u met ons wilt delen.

7.5. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Weigeren van cookies die worden gebruikt door onze website, applicaties of web-based software kunnen voorkomen dat u ten volle kan profiteren van deze diensten.

7.6. Indien u niet akkoord gaat met ons gebruik van de cookies, moet u de cookies uitschakelen door ze te verwijderen of wijzigen van uw cookie-instellingen op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat dat u gebruikt, of u moet stoppen met het gebruik van de Diensten. Informatie over het verwijderen of het regelen van cookies is beschikbaar op www.aboutcookies.org.

8.Links naar andere websites

8.1. Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Kattenadvies iVZW, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites

9.Uw privacy keuzes

9.1. U kunt altijd ons aansturen niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie over u, zoals beschreven in dit Privacybeleid, door ons te contacteren op het onderstaande e-mail of kantoor adres of door het volgen van de opt-out instructies in de communicatie die u ontvangt. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 30 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

10.Toepasselijk recht

10.1. Dit Privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Belgisch recht.

10.2. Dit Privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

10.2 Algemene voorwaarden donatie: U doneert aan onderstaande ontvangende partij: Kattenadvies iVZW, statutair gevestigd te Oostende, kantoorhoudende te Oostende Hof ter Zee, Troonstraat 60 bus 107, 8400 Oostende, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE 0643.971.914, hierna verder te noemen: Kattenadvies iVZW - Telefoon: +32 479861919

Bereikbaarheid: Van 10-19u.

Tijdens weekends en op feestdagen gesloten.

Email: info@kattenadvies.be

Kattenadvies is aangemerkt als een Internationale vereniging zonder winstoogmerk (iVZW)

Artikel 1. Definities

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

2. Donatie: een door de gevende partij aan Kattenadvies iVZW geschonken geldbedrag.

3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Kattenadvies iVZW.

4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Kattenadvies iVZW, een donatie doet aan Kattenadvies iVZW.

5. Statuten: Kattenadvies iVZW heeft tot doel katten te beschermen tegen wreedheid, mishandeling en misbruik. Daarnaast komt Kattenadvies iVZW op voor de rechten katten en eigenaars van katten. Kattenadvies iVZW wil ook dat er betere en meer wetten komen om katten te beschermen en ziet toe op de naleving van die wetten. Daarnaast informeert Kattenadvies iVZW de bevolking over alle mogelijke vormen van mishandeling en -misbruik.

6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Kattenadvies iVZW aan Kattenadvies iVZW.

7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Kattenadvies iVZW die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Kattenadvies iVZW.

2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

3. Kattenadvies iVZW behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Kattenadvies iVZW

1. Online donaties komen volledig ten goede aan Kattenadvies iVZW.

2. Kattenadvies iVZW is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Kattenadvies iVZW nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Kattenadvies iVZW is bijgeschreven.

4. Aansprakelijkheid: Kattenadvies iVZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Kattenadvies iVZW voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolgen van de donatie van de gevende partij aan Kattenadvies iVZW.

Artikel 4. Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@kattenadvies.be

Artikel 5. Plichten Kattenadvies iVZW

1. Kattenadvies iVZW verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

Artikel 6. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met de ontvangende partij moet de gevende partij tenminste 18 jaar oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

2. Een gevende partij die onder de 18 jaar oud is kan enkel een online donatie en online betaling doen met toestemming van een ouder of voogd.

3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

5. Op voorwaarde dat Kattenadvies iVZW hiervan wordt geïnformeerd doet zij aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

6. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze te beschouwen is als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. De disclaimer en het privacystatement die Kattenadvies iVZW hanteert zijn onverkort van toepassing.

2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen Kattenadvies iVZW en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen is de rechtbank van Brugge bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

3. Partijen verklaren dat het Belgische recht van toepassing is.

11.Contact

Feedback of vragen over dit Privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan:

E-mail: info@kattenadvies.be

© Kattenadvies. All Rights Reserved.