steun
De link tussen Mens & Kat

Kattenadvies iVZW

BIC CODE:TRIOBEBB

www.kattenadvies.be - www.worldcatnonprofit.org

Troonstraat 60/107 - 8400 OOSTENDE (Belgium)

O.Nr.0643.971.914 - Giften: BE53 5230 8077 9453 Katten leren ontdekken, begrijpen, inzicht in hun leefwereld krijgen, katten met liefde & respect behandelen, dat is ons doel, daar gaan we voor...

Support us here please - ook lid worden


kan hier, stort onmiddellijk 60 euro met vermelding: Lid worden

Kattenadvies steunen kan op verschillende manieren:

Druk op de knop "STEUN ONS" bovenaan of op "Doneren" (kleine bijdrage gaat naar de dienst zelf)

Of stort gewoon op onze rekening: BE53 5230 8077 9453


NIEUW: wij helpen u niet alleen financieel bij een onverwacht overlijden (zie onder, duolegaat), maar zorgen er ook voor dat uw kat(ten) opgevangen worden! (Notarieel vastgelegd)

Voor verdere info druk onder op 'NEEM CONTACT'

Bijna kwart meer erfenissen naar goede doel

(JVH) - krant Demorgen 11/04/2018)

In 2017 hebben goede doelen in Vlaanderen in totaal 254 miljoen euro geërfd, een stijging met 23 procent tegenover 2016 en zelfs met 41 procent tegenover 2015. Vooral duolegaten, waarbij mensen een deel aan een goed doel geven en een deel aan andere erfgenamen, zijn populair, aangezien het goede doel dan ook de belasting voor de andere erfgenamen betaalt. In totaal gingen er vorig jaar 733 nalatenschappen naar 1.080 goede doelen. Het gemiddelde bedrag van zo'n nalatenschap is zowat 340.000 euro. Op erfenissen aan goede doelen moet een belasting van 8,5 procent worden betaald.

Verdien je hemel met een duo-legaat


Alleenstaanden zonder naaste familieleden laten via testament vaak geld of goederen na aan een vriend of goed doel. Maar bereiken ze daarmee wel het gewenste effect? Erfgenamen zonder familieband met de overledene, worden belast tegen het ‘tarief vreemden’. Deze erfbelastingen lopen snel zeer hoog op.


U kunt de pijn verzachten.


De techniek van het duo-legaat is het geknipte middel. U wijst twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de term ‘duo’-legaat. In het testament koppelt u een last aan een van de legaten. Wat is hier de last? Eén van de begunstigden in uw testament moet ook de erfbelastingen betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen.


Organiseer het testament zo dat het legaat verkleint voor de erfgenaam die volgens het hoogste tarief wordt belast. En tegelijk verhoogt u het legaat voor de erfgenaam die een lager belastingtarief geniet. Deze laatste betaalt boven op zijn eigen lage erfbelastingen ook de hoge erfbelastingen van de eerste.


De inschakeling van Kattenadvies iVZW vormt de sleutel van de oplossing. Vzw’s betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht (in Vlaanderen 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 25% of 12,5% naargelang het geval).

Marc laat zijn broer Eric 200.000 euro na.


Via wettelijk erfrecht:

Eric betaalt hierop de volgende successierechten:


·         30% op de eerste schijf van €75.000              =              €22.500


·         55% op de tweede schijf van €50.000             =              €27.500


·         65% op het bedrag boven de €125.000           =             €48.750


In totaal betaalt Eric dus €98.750 aan successierechten en ontvangt hij €101.250 euro.


Met een duolegaat:


Marc schenkt zijn broer Eric €120.000 en schenkt de resterende 80.000 euro aan KATTENADVIES IVZW

op voorwaarde dat  KATTENADVIES iVZW  alle successierechten betaalt.


KATTENADVIES IVZW betaalt in totaal de volgende successierechten:


•            8,80% op het eigen legaat van €80.000           =      €7.040


•             30% op de eerste schijf van €75.000 voor Eric   =  €22.500


•             55% op de tweede schijf van €45.000 voor Eric  =  €24.750


Eric krijgt nu €120.000 waarop geen successierechten meer moeten worden betaald.

Dat is €18.750 meer dan onder het wettelijke erfrecht zonder duolegaat.


KATTENADVIES IVZW houdt, na betaling van alle successierechten, nog €25.710 over voor zijn werking.Steun ons,

het is een win-win situatie

Zelf uw duolegaat voorbereiden?


Een notaris kan u helpen bij het opstellen van een zo voordelig mogelijk duolegaat maar eigenlijk kan je dit ook zelf doen. Schrijf je testament met duolegaat eigenhandig, onderteken het, dateer het en bewaar het goed.


Je kan je testament eventueel via een notaris laten registeren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT) voor ongeveer 100 euro. Belangrijk om weten: een testament, ook met duolegaat, kan op elk moment worden herroepen door een nieuw testament op te stellen.


Hieronder vind je een voorbeeld van een testament met duolegaat:


Ik ondergetekende (voornaam, naam) wonende te (volledig adres), geboren te (plaats) op (datum) maak vandaag mijn testament op en herroep uitdrukkelijk al mijn voorgaande wilsbeschikkingen en testamenten.


Mijn vermogen wens ik na mijn overlijden als volgt te verdelen:


xx% van mijn totale vermogen wijs ik, vrij van successierechten, toe aan (voornaam, naam), wonende te (volledig adres), geboren te (plaats) op (datum).


xx% van mijn totale vermogen  laat ik na aan KATTENADVIES IVZW Troonstraat 60/107,8400 Oostende,

die ik aanstel als algemeen legataris met als bijzonder last de betaling van de totaliteit van de successierechten verbonden aan mijn nalatenschap.


Eigenhandig geschreven.


Opgemaakt te (plaats) op (datum).PRIVACY & COOKIES - Algemene Info

Copyright @ Alle rechten voorbehouden Worldcatnonprofit.org - KATTENADVIES iVZW

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Lees meer
Accepteren