steun

Steun ons,

het is een win-win situatie

Beste kattenvriend,

We hebben goed nieuws voor u!

Het decreet, waarbij het duolegaat in Vlaanderen wordt hervormd en het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt ingevoerd, werd op woensdag 18 maart in het Vlaams Parlement gestemd en goedgekeurd. Deze fiscale hervorming van de erf- en schenkbelasting geldt enkel voor Vlaanderen vanaf 1 juli 2021, in Brussel en Wallonie blijft de situatie onveranderd.

Concreet betekent dit dat wanneer u in Vlaanderen bent gedomicilieerd en iets schenkt of nalaat aan Kattenadvies iVZW, wij daarop geen erfbelasting meer moeten betalen. Alles wat u aan ons geeft,  kan dus volledig besteed worden aan onze acties en voor meer harmony tussen mens & kat, dus meer dierenwelzijn: we zijn erg blij met deze beslissing, die de toekomst van Kattenadvies iVZW helpt verzekeren!

Heeft u een testament met duolegaat opgemaakt? Duolegaten zullen vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer opleveren voor de particuliere begunstigden. Uw testament zal veelal niet meer uitvoerbaar zijn.

Dit houdt in dat u een nieuw testament zal moeten maken, zonder duolegaat (of omgekeerd duolegaat). Wenst u iets na te laten aan een verre verwant of niet-familielid, dan kan u gebruik maken van de vriendenerfenis. U krijgt de mogelijkheid om 15.000€ na te laten aan één of meerdere personen tegen het laagste tarief van 3% erfbelasting (in plaats van 25%). In principe moet u hiervoor dus terug naar de notaris of een jurist, om samen uw situatie weer grondig te bekijken.

We hopen natuurlijk dat uw hart nog steeds bij de katten ligt. Steeds meer kattenvrienden beslissen om ons in hun testament op te nemen: Als oprichter van Kattenadvies iVZW, heb ik ook deze beslissing genomen. Want als ik er niet meer ben, mag de strijd voor meer begrip naar katten en ook de ongelukkige zwervertjes zeker niet stoppen! Ik hoop dat we ook op u kunnen rekenen.

 

Met katvriendelijke groeten,

 

Raf Van Duyse

Oprichter van Kattenadvies iVZW

Zelf uw duolegaat voorbereiden?


Een notaris kan u helpen bij het opstellen van een zo voordelig mogelijk duolegaat maar eigenlijk kan je dit ook zelf doen. Schrijf je testament met duolegaat eigenhandig, onderteken het, dateer het en bewaar het goed.


Je kan je testament eventueel via een notaris laten registeren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT) voor ongeveer 100 euro. Belangrijk om weten: een testament, ook met duolegaat, kan op elk moment worden herroepen door een nieuw testament op te stellen.


Hieronder vind je een voorbeeld van een testament met duolegaat:


Ik ondergetekende (voornaam, naam) wonende te (volledig adres), geboren te (plaats) op (datum) maak vandaag mijn testament op en herroep uitdrukkelijk al mijn voorgaande wilsbeschikkingen en testamenten.


Mijn vermogen wens ik na mijn overlijden als volgt te verdelen:


xx% van mijn totale vermogen wijs ik, vrij van successierechten, toe aan (voornaam, naam), wonende te (volledig adres), geboren te (plaats) op (datum).


xx% van mijn totale vermogen  laat ik na aan KATTENADVIES IVZW Troonstraat 60/107,8400 Oostende,

die ik aanstel als algemeen legataris met als bijzonder last de betaling van de totaliteit van de successierechten verbonden aan mijn nalatenschap.


Eigenhandig geschreven.


Opgemaakt te (plaats) op (datum).