Privacy & Cookies

VERSIE Dinsdag 17 april 2019


PRIVACY BELEID


Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij, Kattenadvies iVZW gevestigd te 8400 Oostende, troonstraat 60/107, ingeschreven als Internationale Non-profit organisatie onder registratienummer 0643.971.914, wijden ons toe om alleen informatie over u te verzamelen die kritisch is voor het aanbieden van en het verbeteren van onze organisatie en diensten voor u die voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.


Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt op Kattenadvies iVZW, wanneer u zich toegang verschaft tot één van onze websites, mobiele toepassingen en producten, of deze op wat voor manier dan ook gebruikt. Indien u met één van onze medewerkers spreekt, of wanneer u anderszins contact met onze (gezamenlijk "diensten & leden afdeling”) heeft. Dit beleid geldt ook voor de informatie die we verzamelen als U zich niet heeft aangemeld voor onze diensten, maar als U betalingstransacties uitvoert via onze Diensten.


Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze website. Wij raden u aan door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als wij materiële veranderingen in dit Privacybeleid doorvoeren zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail, of een melding plaatsen wanneer u inlogt op onze website, of wanneer u een van onze mobiele applicaties opent. (nog niet van toepassing)

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dient u alle voorwaarden van dit Privacybeleid te accepteren.


1.Verzamelen van informatie over u

1.1. Wanneer u zich registreert voor een Kattenadvies iVZW ("Lidmaatschap"), dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u, zoals uw volledige naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Verder verzamelen we informatie over uw huisdieren en hun geschiedenis. Ook de gegevens die we verzamelen via de vragenlijst “Gedragsconsult” behoort tot deze verzameling.

1.2. Voor het gebruik van geldtransaties die u uitvoert bewaren we uw bankgegevens.

1.3. Voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden kunnen we van tijd tot tijd andere informatie verzamelen wanneer u zich registreert, met inbegrip van uw voorkeuren en interesses.

1.4. Wanneer u onze website of een van onze mobiele applicaties gebruikt is het mogelijk dat we automatisch informatie verzamelen, inclusief maar zonder beperking, uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, id voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoek datum en tijd, en uw bezoek gedrag.


2.Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken informatie over u verzameld om onze Diensten goed uit te kunnen voeren en alle relevante informatie voor optimalisatie van ons ledenbestand.

2.2. We kunnen ook van informatie, verzameld over u, gebruik maken met het oog op het verbeteren en te personaliseren van onze Diensten. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden op onze mobiele applicaties die specifiek zijn voor uw lidmaatschap in schakelen.

2.3. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om met u te communiceren over het nieuws en updates van onze Diensten, om u te informeren over eventuele acties, donaties, samenwerkingsverbanden met andere organisaties wereldwijd

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie via cookies en web beacons (zie hoofdstuk 8 voor meer informatie) gebruiken als analyse-tool en om gebruiksgedrag te meten, en voor handelingen die relevant zijn voor de goede werking van onze organisatie en de toelevering van onze diensten.

2.5. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en voor het onderzoeken van en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten, en voor andere doeleinden in verband met onze dienstverlening.


3.Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u verzamelde informatie met elk lid binnen onze organisatie delen. Deze gegevens worden onderling overgedragen om u een volledige service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden: ledenondersteuning en interne verificatie.

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die taken uitvoeren namens ons voor u, waaronder de preventie van fraude en via verificatie door service-aanbieders, verenigingen en andere entiteiten laten verwerken van de data die deel uitmaken van de organisatie.

3.3. We kunnen ook informatie over u delen met derden die we als partner hebben voor reclame campagnes, verwervingscampagnes, donatie programma’s en speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten in verband met onze dienstverlening wereldwijd.

3.4. We kunnen verzamelde informatie over u onthullen aan derden in verband met eventuele fusie of ontbinding van een deel van onze organisatie.

3.5. We kunnen over u verzamelde informatie openbaren als noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving. We genoodzaakt zijn de veiligheid of integriteit van onze werking moeten beschermen, en om onze rechten te beschermen.

3.6. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze werking en in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.


4.Internationaal overdragen van informatie

4.1. We kunnen informatie over u verzameld overdragen aan leden van onze organisatie en derden die namens ons zich bevinden in landen buiten Europa. Landen buiten Europa bieden niet altijd in dezelfde mate bescherming van de over u verzamelde gegevens, al zullen we ten alle tijden doorgaan met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998.


5.Data Security

5.1. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeauthoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wanneer u wordt aangemeld bij uw account, is alles op internet communicatie beveiligd met Secure Socket Layer ("SSL") technologie met hoge 128bit encryptie.

5.2. Dit hoge niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiliging praktijken zelf ook volgt, en nooit uw Account of login-gegevens deelt met andere personen. Als u denkt dat een van uw Account inloggegevens zijn blootgesteld, kunt u uw wachtwoord op elk moment wijzigen via onze website of mobiele applicatie, maar u moet ook direct contact opnemen met de klantenservice. (toekomst)

5.3. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij echter strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.


6.Behoud

6.1. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een periode van ten minste tien (10 ) Jaar na beëindiging van uw lidmaatschap. Zo niet, behouden wij ons het recht om te verwijderen en te vernietigen alle verzamelde over u bij de beëindiging van uw leden informatie, tenzij u anders aangeeft.


7.Cookies & Web Beacons

7.1. Wij gebruiken een aantal cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

7.2. We kunnen cookies en web beacons gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) Om onze diensten te personaliseren naar u als individu en op maat onze diensten aan u aan te bieden op basis van de voorkeuren die u kunt kiezen, (ii) om de doeltreffende werking van onze website en applicaties te vergemakkelijken; (iii) voor statistische doeleinden en om toezicht te houden welke pagina's of functies gebruikers nuttig is of niet vinden, (iv) om u te identificeren voor een Leden-account - login en om u te helpen bij het opnieuw instellen uw wachtwoord; (v) om te helpen bij het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals wetgeving en de verplichtingen voor fraudebestrijding, en te voorkomen dat uw account wordt gekaapt, of (vi) om ons in staat stellen om te linken naar onze organisatie ' websites.

7.3. Sommige cookies kunnen niet worden gerelateerd aan Kattenadvies iVZW. Wanneer u een pagina bezoekt op onze website met inhoud die is ingesloten van bijvoorbeeld YouTube of Facebook,Googlr, Twitter, kunnen cookies worden opgeslagen op de computer van deze websites. We hebben de verspreiding van dergelijke cookies van derden niet te controleren en u moet deze websites van derden zelf controleren voor meer informatie over deze cookies en hun Privacybeleid.

7.4. De cookies of web beacons zullen ons nooit in staat stellen om toegang te krijgen tot alle andere informatie over u op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat dan de informatie die u met ons wilt delen.

7.5. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Weigeren van cookies die worden gebruikt door onze website, applicaties of web-based software kunnen voorkomen dat u ten volle kan profiteren van deze diensten.

7.6. Indien u niet akkoord gaat met ons gebruik van de cookies, moet u de cookies uitschakelen door ze te verwijderen of wijzigen van uw cookie-instellingen op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat dat u gebruikt, of u moet stoppen met het gebruik van de Diensten. Informatie over het verwijderen of het regelen van cookies is beschikbaar op www.aboutcookies.org.


8.Links naar andere websites

8.1. Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Kattenadvies iVZW, let er dan op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites


9.Uw privacy keuzes

9.1. U kunt altijd ons aansturen niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie over u, zoals beschreven in dit Privacybeleid, door ons te contacteren op het onderstaande e-mail of kantoor adres of door het volgen van de opt-out instructies in de communicatie die u ontvangt. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 30 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.


10.Toepasselijk recht

10.1. Dit Privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Belgisch recht.

10.2. Dit Privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.


11.Contact

Feedback of vragen over dit Privacybeleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan:

E-mail: support@kattenadvies.be 


BELANGRIJK! Klachten ivm met onze werkwijze bij het verwerken van uw gegevens

kunt u terecht  bij de Privacy Comissie Hier