LIDMAATSCHAP

Lid van Kattenadvies iVZW

De énige nonprofit organisatie die de link is tussen mens & kat wereldwijd

Als Kattenadvies-lid geniet u een jaar lang van alle voordelen die exclusief aan onze leden worden aangeboden. Zo kunt u onder meer alle Kattenadvies-activiteiten bijwonen aan een gereduceerd tarief.Verder kunt u ons 24uur op 24 vragen stellen over katten en verlenen wij alle advies noodzakelijk om uw relatie met uw kat optimaal te houden. U steunt ook jaarlijks meerdere (zwerf) katten projecten.

Volgende tarieven gelden voor het  Kattenadvies-lidgeld voor een periode van één jaar:

  • € 60 Standaard lidmaatschap
  • € 15 Telefonisch advies voor niet-leden ivm gedragsprobleem van maximaal 30 minuten. (Hiervoor neemt u eerst contact via mail of het contactformulier - alle telefonisch contact is enkel aan leden voorbehouden.)


Algemene voorwaarden voor het afsluiten van een particulier lidmaatschap bij Kattenadvies iVZW


  1. Voor het afsluiten van een lidmaatschap wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze laat de Kattenadvies iVZW toe om haar activiteiten - zoals vermeld in statuten - uit te voeren.
  2. Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar gerekend vanaf het moment van activeren of verlengen van het lidmaatschap. De activatie of verlenging van het lidmaatschap gebeurt uiterlijk 6 weken na de aanvraag, in de meeste gevallen echter reeds binnen enkele dagen.
  3. Het lidmaatschap dient jaarlijks hernieuwd te worden, waarbij de financiële bijdrage ook opnieuw betaald dient te worden. Het verlengen van het lidmaatschap gebeurt enkel met uitdrukkelijke toestemming van het lid, er is geen sprake van automatische verlenging, behalve in het geval de betaling via domiciliëring verloopt (cf. 5).
  4. Standaard lidmaatschap: € 60
  5. Voor het standaard lidmaatschap bestaat de optie om te betalen door middel van domiciliëring, Lidmaatschappen die via domiciliëring verlopen, worden automatisch verlengd. OPGELET: dit is enkel mogelijk via PAYPAL, anders dient u onmiddellijk het jaarbedrag te voorzien
  6. Vroegtijdig beëindigen van het lidmaatschap kan enkel op uitdrukkelijke aanvraag van het lid. Dit geeft echter geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de financiële bijdrage.


Laatste update op 13/04/2018 © Kattenadvies iVZW Oostende


Door onderstaand formulier in te vullen wens ik lid te worden van Kattenadvies iVZW, Oostende:


*** Bij ontvangst van uw betaling contacteren wij u!
ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW VERTROUWEN IN ONZE GROEIENDE GEMEENSCHAP VAN VERANTWOORDELIJKE KATTENBEZITTERS.
- Raf Van Duyse (oprichter)