OP 21/7, 4/8 eN 18/8 sTAAN wE mET oNZE sTAND oP dE zONDAGSMARKT IN hET cENTRUM vAN GENK.
JE vINDT oNS iN dE MOLENSTRAAT, tER hOOGTE vAN hUISNUMMER 17, tEGENOVER hET CAT CAFÉ.
WE zULLEN kLEDING eN tWEEDEHANDS sPULLEN vERKOPEN mET aLS tHEMA "KATTEN".
DE oPBRENGST gAAT iNTEGRAAL nAAR oNS IVZW KATTENADVIES eN zAL gEÏNVESTEERD wORDEN iN oNS pROJECT iN SPANJE, BOSQUE FELINO. WE hOPEN jE tE zIEN aAN oNZE sTAND!

21

Juli

image

4

Augustus

image

18

Augustus

image